Informasjon og "booking"

Kontakt oss ved å :

Sende e-post til: Eller du kan ringe:

 Kapellmester og pianist

Stein Kåre Ulvestad

K-ulvest@online.no

69 26 66 79

 PR - Sjef og bassist Svein Bentzen svein.bentzen@hiof.no 69 25 59 33
99 59 31 46
 Web ansvarlig og trommist Jon Arild Haug jonarild@haugs.net 92 01 73 43
69 26 07 16